Styret

Styreleder

Harald Huse
Mobil: 97121836

Etterstadsletta 128

Styremedlem

Christina Krohn Skjæveland

Etterstadsletta 128

Styremedlem

Jardar H. Stendal

Tlf:
Etterstadsletta 110


Styremedlem

Morten Bergmann Johansen

Tlf:
Etterstadsletta 112
 

Styremedlem
Trine Hagen
Tlf:
Etterstadsletta 128

Vaktmester

Bygårdsservice A/S
Mobil: 90 52 06 31