TAKLUKER /BRANNLUKER

Det er ikke tillatt å åpne taklukene i følge brannforskriftene. Lukene skal kun betjenes av vaktmester i forbindelse med inspeksjon og vedlikehold. Ved brann skal de betjenes kun av brannvesenet, hvis ikke annet er påkrevet ( rømning ). Holdes lukene åpne får vi problemer med vann i oppgangene og taket rundt lukene trekker til seg fuktighet. Dette medfører unødvendige kostnader for sameiet.