Parkeringsbestemmelser


 

Parkeringsbestemmelser - Alna Terrasse

 

Styret ønsker med dette å presisere sameiets parkeringsreglement

 f.o.m. 01.mai 2007.

 

1.     Parkering på boligsameiets gang- og stikkveier, (indre område).

Parkering på sameiets gang- og stikkveier er forbudt. Det tillates midlertidig stans for nødvendig av-/ pålessing, maks 20 minutter, forutsatt synlig aktivitet ved kjøretøyet. Hensatte / forlatte kjøretøy vil bli ilagt kontrollavgift og borttauing kan skje uten varsel.
Ved behov for stans over 20 minutter, for eks. hvis dere skal ha håndverkere, flyttebil eller lignende på besøk. Ta da kontakt med styret på mail: styret@alna-terrasse.no  eller tlf: 21090360 for å inn hente parkeringstillatelse. Parkeringsbeviset må, i forkant av parkeringen, legges godt synlig i bilens frontrute, venstre side, for kontroll. Stans med ett eller flere hjul på plen, utenfor anvist plass og / eller til hinder for utrykningskjøretøy og normal ferdsel er forbudt.

 

 

2.     Parkering for gjester/besøkende til Alna Terrasse

Gjester kan parkere på sameiets oppmerkede parkeringsplasser i inntil 2 timer sammenhengende pr dag uten parkeringsbeviset. Etter denne tid må parkeringsbevislegges synlig i bilens frontrute, venstre side, for kontroll. Vi henstiller til alle sameiere / beboere om å informere sine gjester om boligsameiets parkeringsreglement. Parkeringsbevis utstedes etter avtale med sameiets styre. Stans med ett eller flere hjul på plen, utenfor anvist plass og / eller til hinder for utrykningskjøretøy og normal ferdsel er forbudt.

 

 

3.     Parkering for beboere i Alna Terrasse


Parkering for sameiere / beboere i Alna Terrasse er tillatt kun med gyldig og synlig parkeringsoblat på sameiets oppmerkede parkeringsplasser. Parkeringsoblatet må, i forkant av parkeringen, festes godt synlig på innsiden av bilens frontrute, venstre side, for kontroll.  NB! Vi henstiller til alle beboere som har garasjeplass om å bruke disse. Parkeringsoblatet utstedes etter avtale med sameiets styre. Stans med ett eller flere hjul på plen, utenfor anvist plass og / eller til hinder for utrykningskjøretøy og normal ferdsel er forbudt.
 

 

4.     Avskiltede kjøretøy.

Uregistrerte / avskiltede kjøretøyer kan ikke plasseres på sameiets eiendom.
Parkerte kjøretøy uten kjennemerke blir fjernet omgående.

 

 

 

 

VIKTIG: Bilfører har ansvar og plikt for at parkeringsbeviset alltid er synlig for kontroll. Kontrollavgifter blir ikke ettergitt / slettet grunnet manglende / ikke synlig parkeringskort.

 

For å unngå misforståelser eller unødvendige utgifter i form av kontrollavgifter, ber vi alle om
å sette seg inn i parkeringsbestemmelsene. Området er kontrollert og skiltet etter privatrettslige regler. Parkeringsselskapets inspeksjoner utføres som stikkprøver.
Brudd på parkeringsreglement kan medføre kontrollavgift kr 810,- og / eller borttauing av kjøretøyet. Parkeringsreglementet gjelder alle dager, hele døgnet og omfatter alle motorkjøretøyer, tilhengere med videre.

Spørsmål vedrørende kontrollavgifter eller parkeringsreguleringen skal ikke rettes til styreleder / styremedlemmer eller vaktmester, men til 
P-service på  tlf: 21090360. 

 

 

 

 

 21.04.16
 

 

Styret

ALNA TERRASSE