PAKKING AV SØPPEL

Søppel ( husholdningsavfall ) skal pakkes forsvarlig inn og legges i kassene; referer hygiene og rotteplagen. Kartonger og emballasje skal slås sammen før det legges i kassene for returpapir. Vennligst benytt alle kassene, det er ikke nødvendig å la noen kasser bli overfylt, mens andre er halvtomme.