Garasje oversikt

Styret har på bakgrunn av beboerliste og garsjeplan laget en oversikt som gjør det enkelt å identifisere hver enkelt seksjon's garasjeplass. Det gjøres oppmerksom på at ikke alle sekjsoner disponerer garasjeplass.